Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Milan Babušík

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Výpočtové centrum
odborník v informatike (všeobecne)

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Kat.teoretickej fyziky a didakt.fyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 95 762
02/602 95 663
VoIP
21762
Miestnosť
F2 146
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Buzáš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vedúci prevádzkového útvaru
Telefón
02/602 95 226
VoIP
21226
Miestnosť
F1 -105

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 95 879
VoIP
21879
Miestnosť
I 14
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie teoretickej informatiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 95 164
VoIP
21164
Miestnosť
M 256
Publikačná činnosť

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Centrum kognitívnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 95 621
VoIP
21621
Miestnosť
I 25
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 95 198
VoIP
21198
Miestnosť
M 272
Publikačná činnosť

Ing. Peter Gašparík-Hložan

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Vývojové laboratórium a správa budov
strojný inžinier vo výskume a vývoji

doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie meteorol. a klimatol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 95 863
VoIP
21863
Miestnosť
F1 370
Publikačná činnosť

PhDr. Adriana Gersová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
Telefón
02/602 95 195
VoIP
21195
Miestnosť
I 31