Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánky na zasadnutia AS a orgánov AS

Pozvánky na zasadnutia - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Akademický rok 2017/2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 9. volebné obdobie

dňa 11.6.2018

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.6.2018)

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.

Pozvánky na zasadnutia - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Pozvánka na 22. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 26.5.2014

Prílohy:

Materiál na rokovanie

(22. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.5.2014)

Pozvánka na 21. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.4.2014

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(21. mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.4.2014)

Pozvánka na 20. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 24.3.2014

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(20. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.03.2014)

Pozvánka na 19. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 16.12.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(19. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.12.2013)

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 21.10.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(18. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.10.2013)

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 16.9.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(17. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.9.2013)

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 27.5.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(16. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.5.2013)

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 15.4.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(15. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.4.2013)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 23. 1 2 3 Posledná strana

Pozvánky na zasadnutia - 6. volebné obdobie (2006 - 2010)

Pozvánka na 27. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 31.5.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(27. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 31.5.2010)

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 10.5.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(26. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 10.5.2010)

Pozvánka na 24. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.12.2009

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(24. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.12.2009)

Pozvánka na 22. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 4.5.2009

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(22. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 4.5.2009)

Pozvánka na 21. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 16.2.2009

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(21. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.2.2009)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 28. 1 2 3 Posledná strana