Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Prehľad zasadnutí AS

Zasadnutia AS - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Akademický rok 2017/2018

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 9. volebné obdobie  (11.06.2018)

Zasadnutia AS - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)

Akademický rok 2017/2018

23. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (28.05.2018)

22. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.03.2018)

21. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.02.2018)

20. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (20.11.2017)

19. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (16.10.2017)

Akademický rok 2016/2017

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS FMFI UK pre volebné obdobie 2017 - 2018  (06.06.2017)

18. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (29.05.2017)

17. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (10.04.2017)

16. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (13.03.2017)

15. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (14.11.2016)

14. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (10.10.2016)

Akademický rok 2015/2016

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS FMFI UK pre volebné obdobie 2016 - 2017  (06.06.2016)

13. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (30.05.2016)

12. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (25.04.2016)

11. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (14.03.2016)

10. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK  (15.02.2016)

9. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.10.2015)

8. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (21.09.2015)

Akademický rok 2014/2015

7. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (01.06.2015)

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS FMFI UK pre volebné obdobie 2015 - 2016  (01.06.2015)

6. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (04.05.2015)

5. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (09.03.2015)

4. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.01.2015)

3. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (01.12.2014)

2. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (20.10.2014)

1. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (29.09.2014)

Akademický rok 2013/2014

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 8. volebné obdobie  (09.06.2014)

Zasadnutia AS - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Akademický rok 2013/2014

22. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.05.2014)

21. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK  (07.04.2014)

20. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.03.2014)

19. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (16.12.2013)

18. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (21.10.2013)

17. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (16.09.2013)

Akademický rok 2012/2013

16. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (27.05.2013)

15. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (15.04.2013)

14. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (11.03.2013)

13. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (03.12.2012)

12. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (19.11.2012)

11. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (15.10.2012)

Akademický rok 2011/2012

10. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (28.05.2012)

9. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (02.04.2012)

8. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (05.03.2012)

7. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.10.2011)

Akademický rok 2010/2011

6. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (30.05.2011)

5. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (02.05.2011)

4. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (07.03.2011)

3. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.01.2011)

2. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (22.11.2010)

1. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (25.10.2010)

Akademický rok 2009/2010

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 7. volebné obdobie  (17.05.2010)