Materiály prerokované AS

Vnútorné predpisy FMFI UK (schválené na návrh dekana FMFI UK)

Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2013)


Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

 
zrušený:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)


Metodika delenia finančných prostriedkov

Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2013)

Dodatok č. 1 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2015)

 
zrušený:

Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2012)


Študijný poriadok FMFI UK

Študijný poriadok FMFI UK (2014)

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK (2015)

Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FMFI UK (2016)

Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK (2017)


Štipendijný poriadok FMFI UK

Štipendijný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK (2016)

Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK (2017)

 
zrušený:

Štipendijný poriadok FMFI UK (2011)


Zásady rigorozneho konania na FMFI UK

Zásady rigorózneho konania na FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK (2016)

Dodatok č. 2 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK (2017)


Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (2013)