Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuality

Ocenenia na Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky18. 06. 2018

Naši študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky priniesli jedno prvé a jedno druhé miesto z Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v...

MEi:CogSci Conference 2018 (14.-16.6.2018)14. 06. 2018

14.-16.6.2018 v miestnostiach A, C, I/9

Prednáška profesora Wanga (20.6.2018)13. 06. 2018

v stredu 20.6.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (19.6.2018)13. 06. 2018

mimoriadne v utorok 19.6.2018 o 15:00 hod. v miestnosti M/213

Letná škola Trojstenu (8.7.-3.8.2018)11. 06. 2018

LŠ Trojstenu je určená pre študentov stredných škôl (matematika, fyzika) a žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl (programovanie).

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening...07. 06. 2018

v utorok 12.6.2018 o 9:00 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste

AS UK na mimoriadnom zasadnutí jednomyseľne schválil...06. 06. 2018

Dňa 6. júna 2018 o 15.00 hod. sa v Aule UK uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) k návrhu vyhlásenia...

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK04. 06. 2018

v pondelok 11.6.2018 o 16:00 v skleníku

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2018)04. 06. 2018

vo štvrtok 12.7.2018 od 9:00 hod. v Aule UK, Šafárikové námestie

Post-doktorandské pozície na FMFI UK02. 06. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.