Aktuality

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. János Tóth, PhD....15. 02. 2018

v pondelok 26.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Spektrálne a fyzikálne vlastnosti meteoroidov Tauríd12. 02. 2018

Kolektív astronómov FMFI UK vybudoval osem staníc s celooblohovými systémami AMOS na pozorovanie meteorov – svetelných úkazov spôsobených medziplanetárnym...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...12. 02. 2018

vo štvrtok 22.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Nové poznatky o Marse aj o svetelnom znečistení na Zemi08. 02. 2018

Výskum šírenia svetla v nehomogénnom prostredí priniesol nové poznatky o Marse aj o svetelnom znečistení na Zemi.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...05. 02. 2018

vo stvrtok 8.2.2018 o 14:00 v miestnosti M/223

AAA 95 - 95th Workshop on General Algebra (9.-11.2.2018)05. 02. 2018

V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave sa v dňoch 9. až 11. februára 2018 uskutoční konferencia AAA95, ktoré je súčasťou série...

Národný štipendijný program Slovenskej republiky02. 02. 2018

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov. Uzávierka žiadostí do 30.4.2018

Docent na KAI (výberové konanie)02. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli...

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Marián Mikula, PhD....01. 02. 2018

v utorok 13.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...30. 01. 2018

vo štvrtok 1.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223