Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuality

Profesor J. Wang sa stane čestným doktorom UK25. 05. 2018

19. jún 2018 (utorok), 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Kontrolná etapa - letný semester 2017/201824. 05. 2018

Termín: do 6.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium 24. 05. 2018

v akademickom roku 2017/2018, termín do 31.6.2018

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 24. 05. 2018

v akademickom roku 2017/2018, termín do 15.6.2018

Deň otvorených dverí (6.6.2018)24. 05. 2018

v stredu 6.6.2018 v priestoroch fakulty

Seminár z teoretickej fyziky - Adam Hložný (29.5.2018)23. 05. 2018

v utorok 29.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Stretnutie doktorandov (13.6.2018)22. 05. 2018

v stredu 13.6.2018 od 9:00 hod. v Skleníku

FMFI UK úspešné vo vysokoškolských športoch 22. 05. 2018

Fakulte matematiky fyziky a informatiky sa tento rok výnimočne darilo vo vysokoškolských ligách, bol to najväčší úspech našej fakulty od jej vzniku.

Zasadnutie AS FMFI UK (28.5.2018)22. 05. 2018

v pondelok 28.5.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Spektrálne modelovanie a dynamický pôvod meteoroidov z...21. 05. 2018

21.5.2018, vedanadosah.cvtisr.sk. Na úspešné výsledky predchádzajúcich prác nadviazali tvorcovia projektu Spektrálne modelovanie a dynamický pôvod meteoroidov...