Aktuality

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (20.2.2018)29. 01. 2018

v utorok 20.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (13.2.2018)29. 01. 2018

v utorok 13.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Deň otvorených dverí 7.2.201825. 01. 2018

V stredu 7.2.2018 od 13:00 privítame v posluchárni F1 najmä maturantov, ale aj všetkých ostatných, ktorí sa chcú zoznámiť s možnosťami štúdia na matfyze.

Štipendijné pobyty v Rakúsku 25. 01. 2018

pre doktorandov, postdoktorandov a diplomantov. Termín uzávierky: 15.3.2018

Nová elektronická prihláška: Študenti študentom24. 01. 2018

Bratislava, 24.1.2017. Od tohto týždňa sa budúci študenti môžu na FMFI UK prihlásiť aj pomocou novej elektronickej prihlášky, ktorej úlohou je zjednodušiť celý...

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/201923. 01. 2018

termín uzávierky: 28.2.2018

Global Management Challenge Slovakia22. 01. 2018

registrácia do: 31.1.2018

APPV Slovensko - Čína 201818. 01. 2018

Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej...

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)18. 01. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom vo februári 2018

Odborný asistent na KAMŠ (výberové konanie)18. 01. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...