Aktuality

Astronomický systém AMOS Univerzity Komenského už aj v Čile31. 03. 2016

Astronómovia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pokračujú v inštalácii svojich originálnych astronomických zariadení vo svete. Ďalším takýmto miestom sa...

Seminár z teórie grafov - Jitka Doležalová (31.3.2016)30. 03. 2016

vo štvrtok 31.3.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 03. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky nástupom v máji 2016

Čo robiť po škole? (5.4.2016)25. 03. 2016

diskusia 5.4.2016 o 17:00 v Skleníku

Úspešní Matfyzáci vo firmách: Exponea25. 03. 2016

Pozrite si, ako využívajú nadobudnuté vedomosti a čo odporúčajú svojim mladším spolužiakom.

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. - Ako zomiera matematik25. 03. 2016

doc. Zbyněk Kubáček opäť so skvelou prednáškou plnou vtipných momentov, tentoraz čosi z histórie, mýty a legendy o tom, ako zomierali slávni matematici :)...

Doc. RNDr. Vladimír ČERNÝ, CSc. – CERN: čo dostala a čo...25. 03. 2016

V prednáške bude stručný prierez históriou CERNu, čo, prečo a ako sa tam robilo a robí. Spomenieme najdôležitejšie dosiahnuté výsledky a pokúsime sa odhadnúť,...

prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. - Stav nášho školstva25. 03. 2016

Prednáška na FMFI UK, podporujeme štrajk učiteľov.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - Stav nášho školstva25. 03. 2016

Prednáška na FMFI UK, podporujeme štrajk učiteľov.

DrupalCamp (28.5.2016)23. 03. 2016

v dňoch 28.-29.5.2016 v priestoroch FMFI UK sa uskutoční podujatie organizované českou a slovenskou Drupal komunitou pre fanúšikov Drupalu a iných webových...