Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Profesor J. Wang sa stane čestným doktorom UK25. 05. 2018

19. jún 2018 (utorok), 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Júlia Pukancová (9.8.2018)09. 07. 2018

vo štvrtok 9.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Horizont 2020 - podpora prípravy projektov04. 04. 2018

Termín uzávierky: 31.10.2018

SVETOVÝ POHÁR v Headise pod záštitou FMFI UK18. 01. 2018

V novembri 2018 sa priestoroch FMFI UK uskutoční unikátny projekt v novom športe Headis.

Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 25. 05. 2018

Aktuálne otvorená výzva: Twinning . Termín uzávierok: 15.11.2018

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 26. 03. 2018

ročné správy do 15.11.2018, záverečné správy do 18.1.2019

Archív udalostí

MSCA Individual Fellowships 2018 - seminár (17.7.2018)19. 06. 2018

v utorok 17.7.2018 o 9:00 hod. v priestoroch CVTI

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľubomír Čurilla...09. 07. 2018

v pondelok 16.7.2018 o 10:30 hod. v miestnosti F2/167

APVV Slovensko - Srbsko 201818. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2018)04. 06. 2018

vo štvrtok 12.7.2018 od 9:00 hod. v Aule UK, Šafárikové námestie

APPV Slovensko - Kórea 201812. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...18. 06. 2018

v piatok 6.7.2018 o 10:30 hod. v posluchárni M/223

Kontrolná etapa - letný semester 2017/201824. 05. 2018

Termín: do 6.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (4.7.2018)21. 06. 2018

v stredu 4.7.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

APVV Slovensko - Poľsko 201804. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

PDE-day in honor of Pavol Quittner (28.6.2018)18. 06. 2018

vo štvrtok 28.6.2018 v čase od 14:00 do 18:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 10 z 915