Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter BuzášF2 -105226 

Ostatní pracovníci:
Jaroslav Antalic (školník, prevádzkár)F2 -104248 
Emil Bartoš (údržbár, strážna služba)F2 -104248 
Miroslav Distler (údržbár)F2 -104248 
Michal Drenka (veliteľ strážnej služby)M,F   
Bernadetta Kardošová (informátorka)M 238 
Ivan Lépeš (údržbár)F2 -104248 
Andrej Múčka (údržbár, vodič)F2 -104248 
Michal Pipíš (zámočník, údržbár)F2 -104248 
Gabriela Špačková (nadriadená pre upratovaciu službu)S 110 
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice)F2 274249 
Július Vlnka (elektrikár)F2 -104248