Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter Buzáš F2 -105 226  

Ostatní pracovníci:
Mária Blažová (informátorka) M 238  
Miroslav Distler (údržbár) F2 -104 248  
Michal Drenka (veliteľ strážnej služby) M,F    
Ivan Lépeš (údržbár) F2 -104 248  
Andrej Múčka (údržbár, vodič, prevádzkár) F2 -104 248  
Gabriela Špačková (školníčka, nadriadená pre upratovaciu službu) S 110  
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice) F2 274 249  
Jaroslav Weinhandl (údržbár) F2 -104 248