Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Bakalárske štúdium

Študijný program

Profilové predmety

Predmet skúšky

Plánovaný počet prijatých

Biomedicínska fyzika matematika, fyzika, chémia, biológia fyzika 20

Fyzika

matematika, fyzika

fyzika

100

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

matematika, fyzika

fyzika

20

Ekonomická a finančná matematika

matematika

matematika

60

Manažérska matematika

matematika

matematika

60

Matematika matematika matematika 40

Poistná matematika

matematika

matematika

40

Aplikovaná informatika matematika, informatika informatika 200
Bioinformatika matematika, informatika, biológia, chémia informatika  15

Informatika 

matematika, informatika

informatika

100

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky

matematika

matematika

20

Učiteľstvo matematiky a fyziky

matematika, fyzika

fyzika

20

Učiteľstvo matematiky a informatiky

matematika, informatika

informatika

20

Učiteľstvo informatiky a biológie

matematika, informatika

informatika

20

Učiteľstvo fyziky a informatiky

matematika, fyzika

fyzika

20

Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy

matematika

matematika

20

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky informatika informatika 10